Autor: admin

Przerwa Świąteczna

Przerwa Świąteczna

UPRZEJMIE INFORMUJEMY NASZYCH KLIENTÓW O PRZERWIE ŚWIĄTECZNEJ OD 25.12.2019 DO 06.01.2020 . W DNIACH 30 i 31.12.2019 ORAZ 2 i 3.01.2020 DZIAŁ HANDLOWY BĘDZIE PEŁNIĆ DYŻURY POD NUMEREM TELEFONU : 14 611 70 51.  W POZOSTAŁE DNI BIURO POZOSTAJE NIECZYNNE. PODCZAS PRZERWY ŚWIĄTECZNEJ NIE BĘDZIEMY REALIZOWAC WYSYŁEK URZADZEŃ. ŻYCZYMY WESOŁYCH ŚWIĄT I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU […]

Budowa magistrali światłowodowej do hal: BI, BII, BIII i BIV związanej z modernizacją sieci informatycznej w 2020 r. na terenie Zakładu Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 32-700 Bochnia, ul. Krasińskiego 29 – Etap I.

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 32-700 Bochnia ul. Z. Krasińskiego 29zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego – oznaczenie sprawy: Nr 08/ZPDCEBEA/2019/ZO/Sp. z o.o. pn. Budowa magistrali światłowodowej do hal: BI, BII, BIII i BIVzwiązanej z modernizacją sieci informatycznej w 2020 r. na terenieZakładu Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 32-700 […]

Modernizacja zakładowej rozdzielni głównej wraz z przebudową zasilania energetycznego i budowa magistrali światłowodowej na terenie Zakładu Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 32-700 Bochnia, ul. Krasińskiego 29. Oznaczenie sprawy: 05/ZPDCEBEA/2019/

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.32-700 Bochnia ul. Z. Krasińskiego 29zaprasza o udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego –oznaczenie sprawy: Nr 05/ZPDCEBEA/2019/ZO/Sp. z o.o.  pn. Modernizacja zakładowej rozdzielni głównej wraz z przebudową zasilaniaenergetycznego i budowa magistrali światłowodowej na terenieZakładu Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.

Dostawa blachy nierdzewnej w arkuszach – oznaczenie sprawy: 06/ZPDCEBEA/2019/PN/Sp. z o.o.

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.32-700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29 Ogłasza przetarg nieograniczony prowadzony w oparciu o wewnętrzny „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 32-700 Bochnia, ul. Z. Krasińskiego 29″ na realizację zadania pn: Dostawa blachy nierdzewnej w arkuszach – oznaczenie sprawy: 06/ZPDCEBEA/2019/PN/Sp. […]

Dostawa blachy ocynkowanej w arkuszach – oznaczenie sprawy: 04/ZPDCEBEA/2019/PN/Sp. z o.o.

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 32-700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29 Ogłasza przetarg nieograniczony prowadzony w oparciu o wewnętrzny „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 32-700 Bochnia, ul. Z. Krasińskiego 29″ na realizację zadania pn: Dostawa blachy ocynkowanej w arkuszach – oznaczenie […]

Wykonanie posadzki w hali B I, rozbiórka ścian w hali B III oraz remont portierni zakładowej w budynkach na terenie Zakładu Produkcji Doświadczalnej CEBEA sp. z o.o. w Bochni. Oznaczenie sprawy: 02/ZPDCEBEA/2019/ZO/Sp. z o.o.

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. w Bochni32-700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29 zaprasza do złożenia oferty cenowej na :  Wykonanie posadzki w hali B I, rozbiórka ścian w hali B III oraz remont portierni zakładowej w budynkach na terenie  Zakładu Produkcji Doświadczalnej CEBEA sp. z o.o. w Bochni. znak postępowania: 02/ZPDCEBEA/2019/ZO/Sp. z o.o.

1 2 7